EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Haberin Tarihi: 14.9.2018 10:35:47 - Okunma Sayısı:352 defa okundu.

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN

                                                                                                  İLÂN

                                                                      EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 6 (altı) Adet taşınmaz sırası ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Kira ihalesi 25/09/2018 tarih Salı günü Saat:14:05’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Kiraya verilecek taşınmazlara ait vasıflar aşağıdadır.

          SIRA

YERİ

NİTELİĞİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

10 YILLIK KİRA
MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT

1

CAMİ MAHALLESİ 4. CADDE NO:10/A

İŞ YERİ

13,50m²

230.400,00 TL

6.915,00-TL

2

YEŞİLADA MAHALLESİ ATAYOLU CADDESİ CAN ADA NO:37

BÜFE YERİ

Kapalı Alan:137,90m²

Açık Alan:547, 53m²

400.000,00-TL

12.000,00-TL

3

İSTASYON MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO:12

İŞ YERİ

39m²

87.600,00-TL

2.630,00-TL

 4

KUBBELİ MAHALLESİ ESMA SULTAN SOKAK NO:6

HAMAM

Kapalı Alan:423m²

Açık Alan:123m²

172.800,00-TL

5.190,00-TL

5

CAMİ MAHALLESİ ESMA SULTAN 2. SOKAK NO:3/C

İŞ YERİ

185,20m²

288.000,00-TL

8.650,00-TL

6

KALE MAHALLESİ ATAYOLU CADDESİ NO:36

İŞ YERİ

108,00m²

600.000,00-TL

18.000,00-TL

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.
  3. İsteklilerde aranılan belgeler;

a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,

b )  Tebligât için adres bildirimi,

c )  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  1. d) Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,

e )  İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,

  1. f) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  2. g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

 

      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

V.İ.No: 910  (14/Eylül/2018 - 17/Eylül/2018)

 

 

 

 

 

Bu Haberi PaylaşYorum Yapabilmek Üye Girişi Yapmalısınız.