TÜRKÇE’nin SİBİRYA’ dan, ANADOLU ve EĞİRDİR’e Yolculuğu (Bölüm2)

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,TÜRKÇE’nin SİBİRYA’ dan, ANADOLU ve EĞİRDİR’e Yolculuğu (Bölüm2)
Haberin Tarihi: 2.10.2019 09:36:56 - Okunma Sayısı:1415 defa okundu.

Ali Taş yazdı

TÜRKÇE’nin SİBİRYA’ dan, ANADOLU ve EĞİRDİR’e Yolculuğu (Bölüm2)

Ön Türkler:

                Ön-Türklerin tarihte çeşitli isimleri olmuştur.

                Subar’ lar ya da Sabir’ ler, Sibirya’ ya adını verenler (Sümer boyları)

                Ting-Ling’ ler, Hun imparatorluğu içinde boylar grubu.

                Kanglı’ lar, Kenger (Sümer)’ lerden sonraki boylar, yüksek arabalılar Saka’ lar.

                İskit’ ler, Saka boyu (Skuz).

                Türgiş’ ler , Göktürk İmparatorluğu içindeki boylar.

                Karluk’ lar, Göktürk ve Karahanlı Devleti içerisindeki boylar.

                Kuman’ lar ya da Kıpçaklar, Altınorda Devleti içerisindeki boylar.

                Oğuz’ lara, Oğur’Lar ve Uz’ lar da denilmiştir. (Uz-Ogur/Dış Oğuz, Kut-Ogur/Kutlu Oğuz). Selçuklu imparatorluğu içindeki boylardır.

                On-Ogur -> On (Og-Uz) -> On- Gur>Engur -> Evrende yaratılan kozmik kişi (Tr). Oğuzlar; Türk’ lerdir, On-Ok’ lardır.

                Boylarla ilgili bazı tanımlar günümüze kadar gelmiştir. Saka’ lar;  özenli, sağ ya da sak duyulu. Skuz, Og-Uz (izinden giden oğul), Ağız (ilk ağız sütü). Saka’ların zengin sözlü halk edebiyatı, folklor dansları ve musiki gelenekleri (Dombra, Kopuz, Cura, saz, Komus) vardır.

Karluklar, güzel, günümüzde onurlu-Kut olarak anılmıştır. Türk’ ler, güçlü kuvvetli olarak adlandırılmışlardır.

Boylar arasındaki hakimiyet (Türk, Oğuz) yada taşı amacıyla olmuştur. (Oğuzlar On-Ok’lardır).

Gelişmiş taş kültürü (taş olma, taş bebekler, şifalı taşlar, yağmur yağdıran taşlar/yada taşı, kutsal taşlar); taşlara yazılıp çizilenler, taş kültürünün taşıyıcıları Türk’ lerdir. Karahanlı’ lar (/Karluklar) döneminde Tanrı kültüne uygun İslam’ la tanışmışlardır. Dede Korkut destanında Salur Kazan boyunda yoksul çobanın mücadelesi konu edilir ve Oğuz’ la özdeşleşen Türk’ün var olma destanıdır. Türk kültüründe; başkasının uydusu olmanın, yetenekleri hep körettiği farkındalığı hissedilir. Kutatgubilig, bunun için vardır. Kaşgar’ lı Mahmut, Divan-ı Lügatı Türk’ le Ön-Türk ve Türk dilini bütünleştirmiştir.

Geçmişteki boylar (Kırgız, Uygur, Saka gibi), bugün Türk Cumhuriyetleri içerisinde yaşamaktadır.

 

Ön Türklerden sonra; Türk ismi M.Ö. 4. Binyıldan itibaren kullanılagelmiştir

 

  • Türklerin tarihteki isimleri;

.Tıras                     (İskandinav kaynakları)

. Turıs                    (Hazar kaynakları)

. Tirsen                  (Yunancada)

. Turski                  (Latincede)

. Truse                   (Avrupa kaynaklarında Truvalılar)

. Turşa                   (Mısır kaynaklarında)

. Turuşka               (Sankristçe)

. Turki/Turukki     (Sami kaynakları)

. Turan/Troya       (Çeşitli Kaynaklarda)

. Truva                   (Türkler ve Truvalılar)

Bu Haberi PaylaşYorum Yap