EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Haberin Tarihi: 15.1.2020 09:38:52 - Okunma Sayısı:1876 defa okundu.

Satış ihalesi 27/01/2020 tarih Pazartesi günü Saat:14:00’den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’nda Encümen huzurunda yapılacaktır.

                                                                                                  İLÂN

                                                                      EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 2 (iki) Adet taşınmazlar sırası ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Satış ihalesi 27/01/2020 tarih Pazartesi günü Saat:14:00’den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Satışı yapılacak gayrimenkullere ait vasıflar aşağıdadır.

 

SIRA

YERİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

%18 KDV HARİÇ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ

DAMGA VERGİSİ

(Binde 5,69)

TELLALİYE

(%1)

1

BAĞLAR MAHALLESİ

66

12

1.775,24m²

2.230.000,00-TL

66.900,00-TL

12.690,00-TL

22.301,00-TL

2

BAĞLAR MAHALLESİ

547

4

2.000,39m²

1.500.000,00-TL

45.000,00-TL

8.535,00-TL

15.001,00-TL

 

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.
  3. İsteklilerde aranılan belgeler;

a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,

b )  Tebligât için adres bildirimi,

c )  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  1. d) Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,

e )  İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,

  1. f) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  2. g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

V.İ.No: 30 (15 Ocak 2020 ve 17 Ocak 2020)

Bu Haberi PaylaşYorum Yap