17:31:49 ÖZGÜR ÇETİN YENİDEN BAŞKAN 10:04:45 Bakan Kurum: “Bizim İçin En Güzel Mutluluk Sizleri Güler Yüzünüzle Görmektir” 09:59:17 Bu Proje Isparta’mızın Çehresini Değiştirecek 09:49:52 Çevre,Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta’ya Geldi 09:40:55 Başkan Tural’dan Gaziler Derneğine Ziyaret 09:28:08 Senirkent İcra Dairesi Müdürlüğü Senirkent'te Bahçeli Kerpiç Ev İcradan Satılık 09:23:29 Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bina Onarım İşi Yaptıracak 09:17:16 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak 17:47:44 "YAŞANMIŞ HİKÂYESİ OLAN BİR YÜRÜYÜŞ ROTASI: ST. PAUL YOLU" 14:43:25 İYİ Partili Aylin Cesur:“Ekonomiyi Dev Binalar Yaparak Ayağa Kaldıramazsınız”  12:16:07 ISPARTA’DA EVİDEA HEYECANI… 12:06:48 HALİL ALTAN AKAT VEFAT ETTİ 10:22:15 ISUBÜ’NÜN MEZUNİYET COŞKUSU ŞEHRE SIĞMADI 10:13:45 (EDOK) Komutanı Korgeneral Sinan Yayla Vali Aydın Baruş’a Nezaket Ziyaretinde Bulundu 09:47:38 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bina Güçlendirme Ve Tadilat İşleri Yaptıracak 09:42:48 Süleyman Demirel Üniversitesi Kantin Yeri Ve Çay Ocağı 5 Yıllığına Kiraya Verecek 09:30:06 Isparta Belediye Başkanlığı Kuru Mama, İlaç, Aşı Ve Medikal Sarf Malzeme Alacak 16:01:51 Bütçe Defteri Projesi Ödül Töreni Yapıldı 13:55:57 MEDUSA BAŞI HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ 11:39:42 Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Yapılacak

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İLAN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İLAN
Haberin Tarihi: 18.1.2022 09:59:17 - Okunma Sayısı:478 defa okundu.

İLNO: 1533235

İLAN
EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ:
Sıra No İli / İlçesi Mahallesi Ana Taşınmaz Bilgileri Kat Mülkiyeti Bilgileri Daire Net Yüzölçümü (m²) Fiili Durumu İmar Durumu Yıllık Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Kira Süresi İhale Tarihi ve Saati
Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No
1 Isparta/Eğirdir Yazla 234 5 4.381,00 1,40 D 1 4 125,00 Boş Konut Alanı 12.000,00 1.200,00 Yer Tesliminden İtibaren
1 (bir) Yıl
31.01.2022 10:30
 
1) Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin ihale karşısında belirtilen tarih ve saatte Eğirdir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2)   İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;
  a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,
  b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
  c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Eğirdir Malmüdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur.)
  ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,
  d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
  e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
vermeleri gerekmektedir.
3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
4) Kiralaması yapılacak taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Eğirdir Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
5) Kira bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yıllık peşin veya kira bedelinin dörtte biri peşin olarak, kalanı ise üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle ödenir.
6) Kiralama bedeli üzerinden Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
7) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.
8) İhaleye katılacakların HES Kodunun bulunması, bina içerisinde maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
9) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.

İLAN OLUNUR

İLNO: 1533235

Bu Haberi PaylaşYorum Yap