SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN
Haberin Tarihi: 30.8.2019 15:15:02 - Okunma Sayısı:1811 defa okundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

    

İLAN

 

İlimiz Eğirdir İlçesi Yeni Mahallede bulunan hastanelere ait Kantin yerinin kiraya verilmesine ilişkin ihale, 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile aşağıda yazılı tarih ve saatte Isparta Sağlık Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1.Kiralaması yapılacak taşınmaz mala ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Sağlık Müdürlüğü Satınalma biriminde ücretsiz olarak görülebilir.

2.Posta ile yapılan başvurularda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

3.İhaleye katılacakların ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına;

а) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı,

  1. b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası,
  2. c) Geçici teminata ait belge,

ç) Sabıka kaydı olmadığına dair belge,

  1. d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin ve tatbiki imza örneklerinin verilmesi gerekmektedir.

4.Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 5.Her türlü vergi resim ve harç kiracı tarafından ödenecektir.

  1. Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK BANKASI ISPARTA MERKEZ ŞUBE TR 52 0001 2009 5450 0016 0001 85 NOLU HESABA yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

                                

KİRAYA VERİLECEK

                                 

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

KİRALAMA SÜRESİ

KİRALAMA AMACI

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Eğirdir Yeni Mahalle

Eğirdir – Konya Yolu Üzeri

Kargir Hastane

2/10

14/911

31

78.420,12

2 (İKİ) YIL

Çay Ocağı ve kantin Yeri

18.000,00 TL. (Onsekizbin Türk Lirası)

5.000,00 TL

12.09.2019

10:00

V.İ.No: 721 ( 30 Ağustos 2019 – 4 Eylül 2019)

Bu Haberi PaylaşYorum Yap