Isparta İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı belirlendi

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,Isparta İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı belirlendi
Haberin Tarihi: 11.12.2019 13:36:32 - Okunma Sayısı:1146 defa okundu.

İlçeler arasında bütçeden en büyük payı Eğirdir aldı

Isparta İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı belirlendi


İlçeler arasında bütçeden en büyük payı Eğirdir aldı


Isparta İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Kararnamesine göre; Eğirdir Özel İdare Müdürlüğü'ne Genel Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 826 bin 750 TL., Eğitim Hizmetleri için ise 128 bin 500 TL. ayrıldı.
İl Genel Meclisi Serkan Keskin başkanlığında 32 üyenin katılımı ile yapılan toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı için öngörülen 150 Milyon TL’lik bütçesi oybirliği ile kabul edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, bütçenin Isparta’ya hayırlı olmasını temenni ederek, “Bütçemizi Isparta’mızın gelişmesi için en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız” dedi.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 44-45, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-26. maddeleri gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Strateji Geliştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17/10/2019 tarih ve 13354 sayılı teklifi ekinde sunulan İl Özel İdaresi 2020 Bütçe Tasarısı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 23.11.2019 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde Isparta İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde I- İl özel idaresi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (150.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- İl özel idaresi bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (157.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar (-7.000.000,00) TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için vali, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a- Bütçe Kararnamesi
b- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
c- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
d- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Ömek-17)
e- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Ömek-8)
g- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Ömek-20)
h- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Ömek-21) ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Ömek-22)
i- İhdas Edilen Memur Kadrolarım Gösterir (K-l) Cetveli (Ömek-23)
j- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Ömek-24)
k- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-l) Cetveli (ömek-25)
l- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Ömek-26)
m- Ayrıntılı Harcama Programı (Ömek-27)
n- Finansman Programı (Ömek-28)
o- Yatırım Programı
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- İl özel idaresince tahsil edilecek olan rüsum ve resimlerin taksitlendirilmesine, gayrimenkul kiralamalarında ve 167 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kiralama işlemlerinde kira gelirlerinin taksit sürelerini tespit etmeye İl Encümeni yetkilidir.
Madde 10- İl özel idaresi hizmetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak nakdi bağışlar, bir projeye dayalı olarak alınan yardımlar, projeye dayalı olarak alınan krediler, genel bütçe kanunlarında yer alan bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki yatırımlarına harcanmak üzere il özel idaresine aktarılan ödenekler “Valilik Oluru” ile gelir bütçesinin ilgili tertibine "gelir", karşılığında, gider bütçesinin ilgili tertibine "ödenek" kaydedilir. Bu ödenekler, tahsis amacı dışında başka işlere aktarılamaz ve harcanamaz.
Madde 11-Bütçede, köylere ve birliklere yardım amacıyla tahsis edilen ödeneğin harcaması, il genel meclisinin 06.03.2009 tarih ve 3/5-82 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “İsparta tl Özel İdaresi Bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılır.
Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu kararname hükümlerini Vali yürütür.
2020 GİDER BÜTÇESİ:
1- ÖZEL KALEM
a) Genel Kamu Hizmetleri 3.890.000,00 TL

2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri 24.688.500,00 TL

3- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
a) Genel Kamu Hizmetleri 242.000,00 TL

4- AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 438.600,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 23.500,00 TL


5- ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 293.400,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 38.000,00 TL


6- EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 826.750,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 128.500,00 TL


7- GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 220.400,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 47.500,00 TL


8- GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 342.200,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 42.500,00 TL


9- KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 819.850,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 42.500,00 TL


10- SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 438.450,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 43.500,00 TL


11- SÜTÇÜLER ilçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri 348.600,00 TL
b) Eğitim Hizmetleri 42.500,00 TL

Bu Haberi Paylaş


 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi
 • eğirdir,egirdir haber,akın gazetesi

Yorum Yap