İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 45 No'lu Kararı

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 45 No'lu Kararı
Haberin Tarihi: 6.6.2020 09:33:27 - Okunma Sayısı:1448 defa okundu.

KÜTÜPHANELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 45 No'lu Kararı

 

KÜTÜPHANELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

KARAR NO          : 2020 - 45

KARAR TARİHİ  : 04.06.2020

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 04.06.2020 Perşembe günü saat 11.00'de Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

COVİD-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yolu olup, kütüphanelerin kamuya açık kapalı alanlarda hizmet sunmaları ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına ve ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk taşıyan mekanlardan olması sebebiyle, kütüphanelerde uygulanması gereken önlemler yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

Kütüphanelerde bulaş riskini en aza indirmek amacıyla aşağıdaki belirtilen önlemlerin alınmasına;

Kütüphane Girişlerinde Alınması Gereken Önlemler

 • Kütüphanelerin girişlerine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılacaktır, bu bilgilendirme içerisinde "ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan kullanıcıların kütüphaneye girmemeleri hususunda uyarı" da mutlaka yer alacaktır.
 • Kütüphanelerin girişinde ve içeride el antiseptiği ve/veya en az %70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak; özellikle ilk girişte kullanıcıların alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmaları sağlanacaktır.

Kütüphanelerde Alınması Gereken Genel Önlemler

            1- Kütüphanelerde yeni normal döneme geçişte, hafta içi (Pazartesi-Cuma) mesai saatleri içerisinde ödünç alıp-verme yapılabilecek ve okuyucu oturma kapasitesinin en fazla %25 (1/4 )'ü oranında kullanıcıya hizmeti sunulacaktır.

 • SARS CoV-2’nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı materyalde virüs saptanmamıştır. Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur. Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir. Kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacaktır.
 • Kütüphane kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir.
 • Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulacak, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınacak ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir. Kalabalığın oluşmasını engellemek için kütüphane yönetimleri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

             5-Kütüphanelere maske takılmadan girilmeyecektir. Maske içeride de çıkarılmayacaktır.

             6-Kütüphane girişinde maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilecektir.

 • Salgının seyrine göre kurslar, toplantı ve etkinlik alanlarının aşamalı olarak açılması, hangi gün ve saatlerde bahsi geçen hizmetlerin verilmesi gerektiği, Bakanlık tarafından bilahare gözden geçirilecek ve duyurulacaktır.
 • Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilecektir.
 • Kütüphaneler kullanıcılarına randevu ile ve/veya online hizmet vermeyi önceliğine alacaktır. Kütüphane içinde kalabalık oluşması engellenecektir.
 • Kütüphanelerde genel olarak 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek ve her hâlükârda kütüphanenin genel kapasitesinin yarısını geçmeyecektir.
 • Kütüphanelerde okuma salonlarında 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek ve oturma kapasitesinin yarısını geçmeyecektir.
 • Kütüphanelerde okuma salonundaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılacaktır. Oturma düzeni yüz yüze olmayacak, çapraz oturma tercih edilecektir. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilecektir.
 • Kullanıcılar su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecektir.
 • Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunacaktır.
 • Kullanıcıların ödeme ihtiyacı olduğunda tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenecektir.
 • Okuyucu bankolarında sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda şeffaf materyalden oluşan bir bariyer yerleştirilerek kütüphane çalışanları ve kullanıcılar arasındaki temas önlenecektir.
 • Kütüphanelerde kafeteryalar açıldığında "Covid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi’nde yer alan uyarılar dikkate alınacaktır.

 

Kütüphane Kullanıcılarının Uyması Gereken Önlemler

 • Kütüphane kullanıcıları kütüphanelere mümkün olduğu kadar randevu ile gelecektir.
 • İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan, "içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme yazısı" okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
 • Kütüphane kullanıcıları kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalacaktır.
 • Kullanıcı kütüphaneye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70'lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.

5-    Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1
metre) korunacaktır.

6-  Kütüphaneye girmeden önce uygun şekilde maske takılacak ve maske kullanım
kurallarına uyulacaktır. Kütüphanenin içinde bulunulduğu süre içerisinde maske
çıkarılmayacaktır.

7-       Kütüphane içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacaktır. Sık dokunulması
mümkün olan yüzeylerin farkında olunacak ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği
kullanılacaktır.

Çalışanların Uyması Gereken Önlemler

 • Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilecektir.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
 • COVİD-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.
 • Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacaktır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.
 • Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.

Kütüphanelerde Yemekhane Bulunması Durumunda Alınması Gereken Önlemler

 • Yemekhane girişlerine el antiseptiği veya en az %70'lik alkol içeren kolonya konulacaktır.
 • Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenlenecektir.
 • Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacaktır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilecektir.
 • Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılacaktır.
 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanacak ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılacaktır.
 • Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanacaktır.
 • Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak ve maske takacaklardır.
 • Masada yeme ve içme dışında maske takılacaktır.

            Kütüphanelerde Ortamın Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu, Havalandırılması Hususunda Alınacak Önlemler

 • Kütüphanelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.
 • Kütüphanelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 • Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 • Kütüphane kullanıcıları ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70'lik alkol ile temizlenecektir.
 • Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir.
 • Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulacaktır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.

7- Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.

 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
 • Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kütüphanelerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlıyorsa kullanılacak aksi takdirde kullanılmayacaktır. Klimalar ve vantilatörler de kullanılmayacaktır.

             10- Kütüphaneler sık sık havalandırılacaktır.

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararların bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, halkımıza basın yoluyla duyurulmasına, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 04.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Bu Haberi PaylaşYorum Yap