İLÇE HIFZISSIHHA KURULU 77 NO'LU KARARI

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,İLÇE HIFZISSIHHA KURULU 77 NO'LU KARARI
Haberin Tarihi: 15.9.2020 17:28:11 - Okunma Sayısı:545 defa okundu.

(YURT VEYA PANSİYONLARDA İZOLASYON KARARI)

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU 77 NO'LU KARARI

(YURT VEYA PANSİYONLARDA İZOLASYON KARARI)

 

KARAR NO          : 2020 – 77

KARAR TARİHİ  :12.09.2020

 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 12.09.2020 Cumartesi günü saat 08.30'da Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK başkanlığında toplandı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir.

İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 04.08.2020 tarih ve 2020/70 sayılı Kararı ile Kaymakam başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" oluşturulmasına karar verilerek izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmiştir.

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı. " hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;

 

  1. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin; Valilikçe belirlenecek yurt veya pansiyonlara sevk edilerek izolasyon süresinin burada tamamlatılmasına,
  2. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin;

 

  1. Haklarında İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılması ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,

 

  1. Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere Valilikçe belirlenecek yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

 

       Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

 

           Alınan bu kararların bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, halkımıza basın yoluyla duyurulmasına, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 12.09.2020

Bu Haberi PaylaşYorum Yap