ISVAK Genel Kurulu, Olgun Bir Havada Geçti… (1. Bölüm)

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,ISVAK Genel Kurulu, Olgun Bir Havada Geçti… (1. Bölüm)
Haberin Tarihi: 11.3.2024 14:57:55 - Okunma Sayısı:385 defa okundu.

Zeki TARHAN yazdı...

ISVAK GENEL KURULU,

OLGUN BİR HAVADA GEÇTİ…

                         Zeki TARHAN - ANKARA

Bölüm 1

             1992 yılının 25 Eylülünde,51 kişinin imzası ve kurucu iradesi ile tüzel kişilik kazanan  ve Kurucular Kurulu Onursal Başkanı merhum 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL’in olduğu, 30. Yaşını geçtiğimiz yıl çeşitli kültürel etkinliklerle kutladığımız ISVAK’ın Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyet 2023 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı,  büyük bir olgunlukla Vakfın Konferans Salonunda gerçekleşti…

            14 maddelik gündemin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir – Gider Hesapları, Denetim Kurulu Raporu, 2024 yılı tahmini bütçesi’nin okunması, müzakere edilmesi ve oylanması olgun bir havada gerçekleşmiş, ayrı ayrı ibrası da “oybirliği” ile oylandı.

***

            Vakıf Başkanı Mustafa Kemal BATTAL, yaptığı konuşmada şunları söyledi: " Ispartalılar Eğitim, Kültür, Sağlık, Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın (ISVAK)Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nin değerli üyeleri ve saygıdeğer misafirler;

Yönetim Kurulumuz, 2023 yılı içerisinde faaliyetlerini ilgili mevzuata ve Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yürütmüştür. Etkinlik ve faaliyetlerimiz hemşerilerimize elektronik iletişim araçları ile duyurulmakta ve Vakıf web sitesinde yer almaktadır.

2023 yılı içerisinde; öğrencilerimize burs verilmesi, Ramazan ayında hemşerilerimizin katılımı ile iftar yemekleri ve vakıf merkezimizde öğrencilerimizle birlikte iftar yemekleri, geleneksel Isparta yemeklerinde hemşeri buluşmaları, Vakfımızın kurucusu, 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’i doğum ve ölüm yıldönümlerinde anma etkinlikleri, Kurban Bayramı’nda hemşerilerimiz adın kurban kesme faaliyetleri icra edilmiştir.

Vakfımızın periyodik faaliyetleri olan Cumartesi söyleşileri, ISVAK korosu faaliyetleri, öğrencilerimizle hafta sonu akşam ve kahvaltı etkinlikleri, kadın kollarımızın haftalık buluşmaları 2023 yılı içerisinde icra edilmiş ve müteakip dönemde de sürmektedir. Ayrıca; Vakıf merkezimiz hemşerilerimizin ziyaretlerine açık tutulmakta ve ziyaret edenlere çay-kahve ikramlarımız sunulmaktadır.

Vakıf senedimizin amacı olan; Ankara’daki Ispartalı hemşerilerimizin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel sağlık, moral, turizm, tanıtma, spor, teknik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı artırmaya yönelik yukarıda belirttiğim faaliyetlerin yanısıra sivil toplum kuruluşu olarak ISVAK’ın faaliyetlerinin daha etkin yönetilmesi ve yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından aşağıdaki kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları icra edilmiştir;

  • AB ve kamu destekli Sivil Toplumu Geliştirme Merkezinin Sivil Toplum ve Yapay Zeka Eğitimi (07, 08 Kasım 2023)
  • Kurumsal gelişim eğitimleri (Online)
  • Dijital güçlendirme eğitimleri (Online)
  • Proje döngüsü yönetimi eğitimleri (Online)

Ayrıca; AB’nin Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye için uyguladığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım (AB TACSO 3) Programı yakından izlenmekte ve online etkinliklere iştirak edilmektedir.

Bugünkü gündemimizin en önemli maddesi Vakıf senedine ilave yönünde yapılmasını teklif ettiğimiz revizyonlardır. ISVAK yaklaşık 30 yıl önce bir hemşeri vakfı olarak kurulmuş ve bugüne kadar vakıf senedindeki amacını gerçekleştirecek faaliyetler icra etmiştir. Günümüzde dünyada ve Türkiye’de hemen her alanda gerçekleşmekte olan değişim ve dönüşümler sivil toplumdan beklentileri de değiştirmiş ve dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. AB ve gelişmiş batılı ülkeler sivil toplumu “kalkınmanın bağımsız aktörleri” olarak tanımlamaktadırlar. AB kendi kalkınma programlarında ve Türkiye de dahil genişleme kapsamına aldığı ülkelerde uyguladığı katılım öncesi yardım programlarında sivil toplumu yatay unsur olmaktan çıkarmış ana tema olarak planlamıştır. Ülkemizde de sivil topluma yönelik evrensel bakış açısını ulusal uygulamalara yansıtmak amacıyla taslak “Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2023-2027)” İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış, hayata geçirilme çalışmaları devam etmektedir. Taslak strateji ve eylem planı; sivil toplum mevzuatının güncellenerek sivil toplumun güçlendirilmesini ve kamu-sivil toplum işbirliği tesis edilerek kamunun karar alma süreçlerine sivil toplumun katılımını hedeflemektedir.

ISVAK, hayatını Türkiye’nin sanayileşerek gelişmesine çalışarak geçirmiş 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in bize emanetidir. Ulu önder Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine çıkma hedefi doğrultusunda ülkemizin değişen beklentilerini karşılamak için aşağıdaki konuları vakıf senedimizin amaçlarına ilave etmek zorundayız;

  • Ülkenin uluslararası ve ulusal seviyede yayınlanmış strateji belgeleri ve programlarla belirlenmiş sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim eylemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermek,
  • Sivil toplum kuruluşu olarak ilgili mevzuat, strateji belgeleri ve programlarda belirlenmiş sivil toplum görev ve sorumluluklarının yerine getirilmek.

ISVAK, müteakip dönemde kamunun karar alma süreçlerine katılım, kamu-sivil toplum, yerel yönetim-sivil toplum, üniversite-sivil toplum, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu-sivil toplum işbirlikleri veya ortaklıkları olarak Vakıf senedinin yeni amaçlarını gerçekleştirmek üzere proje ve faaliyetler icra ederek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. 

Vakıf organlarımızın değerli üyelerine saygılar sunuyorum."

- Zeki TARHAN

Bu Haberi PaylaşYorum Yap