EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Haberin Tarihi: 13.12.2019 09:23:47 - Okunma Sayısı:2832 defa okundu.

V.İ.No: 1064

                                                                                                  İLÂN

                                                                      EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Kira ihalesi 26/12/2019 tarih Perşembe günü Saat:14:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Kiraya verilecek taşınmazlara ait vasıflar aşağıdadır.

          SIRA

YERİ

NİTELİĞİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

3 YILLIK KİRA
MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

DAMGA VERGİSİ

(Binde 7,59)

TELLALİYE

(%1)

          1

CAMİ MAH. SİVİŞLER SOK. A BLOK İŞ HANI NO:2/1 KAT:2 İÇ KAPI NO:201-202-203-204-205-206-207208-209-210-211-212

TAŞINMAZ

Toplam

434

126.000,00-TL

3.780,00-TL

957,00-TL

1.260,00-TL

 

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.
  3. İsteklilerde aranılan belgeler;

a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,

b )  Tebligât için adres bildirimi,

c )  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  1. d) Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,

e )  İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,

  1. f) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  2. g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

V.İ.No: 1064 (13 Aralık 2019 - 18 Aralık 2019)

Bu Haberi PaylaşYorum Yap