EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Haberin Tarihi: 20.10.2020 09:54:39 - Okunma Sayısı:651 defa okundu.

İLNO: 1236796

İLÂN
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 3 (Üç) Adet taşınmaz,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre kiraya verilecektir.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Kira ihalesi 26/10/2020 tarih Pazartesi günü Saat:15:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Kiraya verilecek  taşınmazlara ait vasıflar aşağıdadır.
          SIRA
YERİ

ADA PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
NİTELİĞİ
KİRA SÜRESİ
 AYLIK KİRA BEDELİ YILLIK
İHALE
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)
1 İstasyon Mahallesi İstasyon Cad. No:16/3
EĞİRDİR
241 Ada
20 Parsel
48,14 m2 İşyeri
3 (Üç) Yıl
 

600,00 TL

7.200,00 TL
216,00 TL
2 Kızılçıbık Mahallesi 1033. Sk. No:6B
EĞİRDİR
65 Ada
121 Parsel
26,00 m2 Hal Ofisi
3 (Üç) Yıl

2.400,00 TL

28.800,00 TL
864,00 TL
3 Cami Mahallesi Esma Sultan 2 Sk. No:4/D
EĞİRDİR
175 Ada
1 Parsel
13,09 m2 İşyeri
3 (Üç) Yıl

821,00 TL

9.852,00 TL
295,56 TL

 

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.

7.  İsteklilerde aranılan belgeler;
a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,
b )  Tebligât için adres bildirimi,
c )  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d)  Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,
e )  İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,
f)   Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
g)   Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

İLNO: 1236796
 

Bu Haberi PaylaşYorum Yap