YAZAR
Aysen Pervin Güngör
Yazar Hakkında
Aysen Pervin Güngör Ziraat Yüksek Mühendisi 1962 Isparta Yalvaç'lı olup ilk, orta, lise eğitimlerini Ankara'da tamamladıktan sonra 1981 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazanıp1988 yılında mastarını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde göreve başladı ve kurumun değişik başkanlıklarında ve bağlı bakanlığında Mühendis ve Şube Müdürü olarak çalıştı. Tarımsal planlama, kamulaştırma, su hakları, Avrupa birliği projeleri, taşkın-kuraklık ve çevresel etki değerlendirme konularında çalışmalar yaptı, ulusal ve uluslararası toplantılara katıldı. 2017 yılında 30 yıllık hizmet süresi sonunda emekli oldu. Yeterli derecede ingilizce bilmekte olup Kayak ve Curling hakemidir.