Eğirdir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı 

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,Eğirdir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı 
Haberin Tarihi: 9.7.2019 11:17:01 - Okunma Sayısı:721 defa okundu.

Eğirdir Belediyesi 2019 Yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı 5 oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Eğirdir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı 


Eğirdir Belediyesi 2019 Yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı 5 oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü belediye meclis salonunda Saat 19.00’da gerçekleştirildi. 
Belediye Başkanı Veli Gök’ün başkanlık ettiği meclis toplantısına tüm meclis üyeleri eksiksiz katılırken, daire müdürleri de toplantıda hazır bulundu. 
Toplantıda, gündem maddelerine ek olarak BAKA tarafından 2019 yılında verilecek olan proje teklif çağrılarına Eğirdir Belediyesi olarak Eğirdir Gölü'nde tekne turizminin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi ile çalışan tekne alınmasını sağlamak, Yazla Mahallesinde yapılması planlanan turizm alt yapısını geliştirmek amacıyla 2 proje ile başvurulmasına ve projeleri ile ilgili Belediye Başkanı Veli Gök’e yetki verilmesi konusu meclis gündeminde Ek-1 madde olarak yer almasına oy birliği ile karar verildi. 
Ek maddenin kabulünün ardından 11.06.2019 tarih 2019/103 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve İmar ve Şehircilik komisyonlarına havale edilen, İller Bankası A.Ş’nin talebi üzerine Sayısal Fotogremetrik Hali Hazır harita yapım işi için alınan 02.10.2018 tarih 88 numaralı Meclis kararının güncellenmesi konusu komisyon raporu doğrultusunda incelenerek, güncellenmiş yeni hali ve Veli Gök’ün yetkilendirmesi konusu görüşülerek oy birliği ile karar verildi. 
Gündemin 3. maddesi gereğince 12.06.2019 tarih 2019/104 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık komisyonuyla İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen Halil Oktar tarafından verilen 13/05/2019 tarihli dilekçe ile Yazla Mahallesinde bulunan Eğirdir Belediyesine ait 3,20 m2 lik hissenin 5393 sayılı Belediyeler kanununun 18. maddesinin e bendine göre satışı için encümene yetki verilmesi konusu komisyon raporu doğrultusunda uygun görülmüş olup, oy birliği ile kabul edildi. 
2'NCİ OTURUM

Eğirdir Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısının 2. oturumu 02.07.2019 tarihinde, Saat 19.00’da
yapıldı.

Toplantıda; Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk olunan konular görüşülerek karara bağlandı.
Ayrıca gündeme ek madde olarak eklenen Baka Projeleri konusu görüşülerek oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve spor Komisyona oy birliği ile havale edildi. 
13/06/2019 tarih 2019/109 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu; Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevk olunan 10.06.2019 tarihinde Belediye Meclisi Üyesi Müslahattin YAMAN tarafından verilen 2019 yılı Triathlon müsabakaları konulu önergenin; 10.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısında oybirliği ile gündeme alınan konuların, İlçe Turizmine sağlayacağı katkı düşünüldüğünde, Triathlon yarışlarının öngörülen tarihlerde İlçemizde yapılması hususundaki komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı. 
03.07.2019 tarihinde yapılması kararlaştırılarak birleşime ara verildi.


 3'NCÜ OTURUM

Temmuz ayı Meclis Toplantısının 3. oturumu 03/07/2019 tarihinde saat 19.00’da gerçekleştirildi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK başkanlığında, Belediye Meclisi Üyelerinin ve Daire Müdürlerinin tamamının katılımı ile gerçekleşen toplantıda; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nın Mavigöl Otel'in tahsisi gündeme alındı.

Memurlara verilecek sosyal denge tazminatı ödenmesi ile ilgili gündem maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 
Yazla Mahallesi'nde bulunan bir arsanın konut alanından resmi kurum alanı olarak değiştirilmesi konulu gündem maddesi İmar ve Şehircilik Müdürü Gülay Uysal tarafından yapılan sunum sonrasında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Maliye Hizmet binası yapılmasını içeren gündem maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


 4'NCÜ OTURUM

Temmuz ayı Meclis Toplantısının 4. oturumu 04.07.2019 tarihinde Saat 19.00’da Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na içme suyu hattı bağlanması konusunda komisyon raporları okundu ve oybirliği ile kabul edildi. 
Eğirdir Belediyesi tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Mavigöl Uygulama Oteli'nin 10 yıl tahsis edilmesi konusu Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Bayındırlık Komisyonu'na birlikte havale edildi.

TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 5'NCİ OTURUM İLE TAMAMLANDI

Eğirdir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 5'nci oturumu 05.07.2019 cuma günü gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar şöyle:

- Eğirdir Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda 5. Oturum gündeminin 2. maddesinde yer alan 03.07.2019 tarih 2019/120 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen; 25.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Başkanlık Makamına havale edilen; Başkanlık Makamından Meclise sevk olunan; 05/02/2019 tarih 550 Sayılı Defterdarlık Personel Müdürlüğü,nün üst yazısı ile tapu kaydına göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazla Mahallesi 275 Ada 2 parsel üzerindeki 1602,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Maliye Hizmet Binası yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Isparta Defterdarlığı) tahsisli olup, İmar Planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmak üzere 19.02.2019 tarih 2019/32 Sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün E.8820 Sayılı yazısı ile bahse konu taşınmazın tamamının Göl Koruma Alanında kaldığı, gerekli çevresel alt yapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi, Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümlerine ve ilgili diğer hükümlere uyulması kaydıyla herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan Konut Alanının Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür. 18/06/2019 tarih E.9350 Sayılı Milli Emlak Şefliğinin üst yazısı ile tekrar İmar Planı Tadilatı talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planımızın 1 numaralı paftasına tekabül eden söz konusu parselin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Resmi Kurum Alanı olarak planlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre uygundur." şeklinde hazırlanan komisyon raporu doğrultusunda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

- Gündemin 3. maddesi olan "03.07.2019 tarih 2019/121 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen; 25.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Başkanlık Makamına havale edilen; Başkanlık Makamından Meclise sevk olunan; 05/02/2019 tarih 550 Sayılı Defterdarlık Personel Müdürlüğünün üst yazısı ile tapu kaydına göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazla Mahallesi 275 Ada 2 parsel üzerindeki 1602,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Maliye Hizmet Binası yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Isparta Defterdarlığı) tahsisli olup, İmar Planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmak üzere 19.02.2019 tarih 2019/33 Sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün E.8820 Sayılı yazısı ile bahse konu taşınmazın tamamının Göl Koruma Alanında kaldığı, gerekli çevresel alt yapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi, Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümlerine ve ilgili diğer hükümlere uyulması kaydıyla herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan Konut Alanının Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür. 18/06/2019 tarih E.9350 Sayılı Milli Emlak Şefliğinin üst yazısı ile tekrar İmar Planı Tadilatı talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın P-5 numaralı paftasına tekabül eden alanda söz konusu parselin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı Ayrık Nizam 3 katlı olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Resmi Kurum Alanı Yençok=3Kat olarak planlanmıştır. Ayrıca ‘Çalışma Alanı içerisinde bulunan Resmi Kurum Alanında yapılacak olan yapının yüksekliği Yençok=3Kat’ı geçemez, kat yüksekliği ise her bir katta 5m’yi geçemez’ plan notu eklenmiştir. Hazırlanan imar planı değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre uygundur. Hazırlanan komisyon raporunun görüşülerek, oy birliği ile karar verildi. 
- Gündemin 4. maddesinde yer alan 04.07.2019 tarih 2019/123 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına sevk olunan; T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 02.07.2019 tarih E.28591 sayılı tahsis konulu yazısında; Isparta ili, Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi 101 ada 8 parselde bulunan mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait olan, Mavi Göl Otel binasının; üniversitenin turizm ve otelcilik uygulamalarında kullanılmak amacıyla 10 yıllığına tahsis edilmesi talep edilmiştir. Hazırlanan komisyon raporunda Öğrencilerin rahat uygulama yapabilmesi, ticari faaliyette ve tadilat yapabilmesi için aylık 430 TL karşılığında kiraya verilmesi ve 2 odasının belediyemizce kullanılması şartı ile 10 yıllığına kiraya verilmesi uygundur raporu doğrultusunda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Bu Haberi PaylaşYorum Yap