UYGARLIĞIN MERKEZİ ANADOLU VE EĞİRDİR (Bölüm:8)

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,UYGARLIĞIN MERKEZİ ANADOLU VE EĞİRDİR (Bölüm:8)
Haberin Tarihi: 17.1.2020 09:26:16 - Okunma Sayısı:5330 defa okundu.

Ali Taş yazdı

UYGARLIĞIN MERKEZİ ANADOLU VE EĞİRDİR

(Bölüm:8)

Din Reformcusu Türkler

Tarihçi Reşididdin’e göre Nuh’un oğlu Yafes Oğuz Türk’üdür. Ananeye göre din (tufandan sonra), Adem zamanında ortaya çıkmıştır (İlk insan, Adem değil!). Secere-i Terakime’de geçen ‘Oğuz Han, Keyumers zamanında irdi’ ibaresidir. İran efsanelerinde;  ‘Keyumers ilk insandır ve onun baş düşmanıda öküzdür’ ifadeleri yer almıştır Bunun üzerine Gumilev; ‘Oğuz’ un etimolojisi, Oğuz Kağan için geçerli olur’ demiştir. İran kültüründe Kuyumers Adem Peygamber’le eşleştirilmeye çalışılmıştır. Adem Peygamber’e yalnız 10 suhuf nazil olmuştur. Hanif dinidir. (Habil doğru dine tabi, Kabil asidir). İbrahim neslinden olan bütün Peygamberler Hanif dinindendir (Allah’ı tanımak, Peygamber aracılığıyla olur).

Türkler, din reformcsudur. Kuran’da geçen Zülkarneyn Med Türk’ü bir Yalvaç’tır. Mag’lar din adamıdır. (Med’lerin Mag’larına ilgi duydukları için mi Hz. İsa, Psidia ile ilişkilendirilmiş, Hatay ve Yalvaç Hırıstiyan hacılar için önemli olmuş). Azer, (Harezm’de ihtiyar olarak adlandırılır) Sabiliğin mümessilidir. Sabilik’te Nuh Peygamber zamanında var olan dindir. (Putlarla mücadele eder). Sabiler, meleklere (iyilik getiren) taparlar, Mesmur okurlar (sonradan Zebur olarak adlandırılmıştır). Sabiliğe, Şamanlık tesir etmiştir. Türkler’de dini emirlerin ve kanunların mecmuası Tura’dır. Beni İsrail Kitab-I Mukaddes’lerine Tevrat adı vermiştir. (Tura -> Tevrat). Hz. İbrahim zamanında Türkler Suriye de bulunuyordu. Hz. İbrahim’in babası Tarh (Tarhan/Tarkan)’dır. Tarh’ın kardeşi de Hazar’dır. Hz. İbrahim’in din mücadelesine, Nemrut fikren mücadele etmiştir. Nemrut, Horasan’da Bayındır’lı bir çobanın oğludur. Bayındır oymağı, Hz. İbrahim zamanında sahib-i nüfuzdur (Ak Koyunlular, Bayındır boyundandır). (Şamanlıktaki kamların Tanrı’ya söyledikleri ilahiler ve dualar Gatha/Gata olarak adlandırılmıştır. Sonra Avesta’ya geçmiştir). Peygamberlerin babası Hz. İbrahim göçmenleri ile birlikte Babil topraklarını fikri mücadele için terk etmişlerdir. (Tevrat’ta da dini emirler, kanunlar Tura/ Töre olarak adlandırılmıştır). Medya’da ibadet kurallarının ve dini hükümlerinin anlatıldığı bölüme Yasna (bugünkü Yasa’ nın karşılığı) demişlerdir. Nuh’un gönderildiği millet, Fırat ve Dicle arasındadır. (Asya’da buzullar dönemi tufanına benzer, Dicle’ de Tufan olayı anlatılmıştır).

devam edecek...

Bu Haberi PaylaşYorum Yap