TTKD’nin Bilim Ve Danışma Kurulu Toplantısından Çıkan Öneriler…             

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,TTKD’nin Bilim Ve Danışma Kurulu Toplantısından Çıkan Öneriler…             
Haberin Tarihi: 1.6.2022 10:09:11 - Okunma Sayısı:2646 defa okundu.

Zeki Tarhan Yazdı...

TTKD’nin Bilim Ve Danışma Kurulu Toplantısından Çıkan Öneriler…             

                                  

                           Zeki TARHAN - ANKARA

             TTKD (=Türkiye Tabiatını Koruma Derneği) Bilim ve Danışma Kurulu, 28 Mayıs Cumartesi günü, Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK başkanlığında Dernek genel merkezinde toplanarak, üç saat süren 6 maddelik gündem konularını görüştü. Yüz yüze yapılan toplantıya katılamayan üyeler ise, online olarak zoom üzerinden katılım sağladılar.

          "ÇEVRE" ağırlıklı projeler ve paydaşlarla yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, 6 maddelik gündem tartışıldı ve aşağıdaki  somut  öneriler yapıldı:

       *   5 Haziran “Dünya Çevre Günü” n deki etkinliklerde, TTKD’nin

                de katkı sağlaması,               

  • Farklı disiplinlerde “Çalışma Grupları’nın oluşturulması önerildi,
  • Üyelerin değişik alanlarda yürütebilecekleri projelerin birer paydaşı olarak katkı sağlamaları,
  • ÇEVRE bilincine uygun olarak; SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA için yapılacak ÇED (=Çevresel Etki Değerlendirmesi ) ve benzeri faaliyetlerin, hem ekolojik hem de ekonomik kaygıları ortadan kaldıracak yeni bir metodolojik yaklaşım ve bilgi birikimi ile ele alınması hususunda bir ÇALIŞTAY düzenlenmesi…
  • Marmara Denizinde yaşanan“Müsilaj” olayının, kirlilik önlenmedikçe, göllerde de yaşanması olasılığı nedeniyle bu tehdidin TTKD tarafından ülke gündemine taşınması,
  • Eğirdir Gölünde “Su Samuru” görüldü haberlerinin, yerinde ve alan çalışması yapılarak, “yaşam alanı / habitat” bağlamında, Eğirdir Yerel Yönetimi ve TTKD işbirliği ile konunun bilimsel bir zemine oturtulması,
  • TTKD; ayda bir kez olmak üzere, Seminer / Konferans düzenlemesi,

*   Balıkesir / Havran’ da, 1995 yılında temeli atılan ve 2010 yılında            tamamlanan Havran Barajının bulunduğu Derenin yanındaki Mağaradaki yarasaların telef olmaması için, suyun üstünde kalacak yükseklikte DSİ tarafından yapılan YAPAY MAĞARA’ nın, işlevsellik kazandırılarak bir Avrupa projesi şeklinde AB’ ye müracaat edilmesi önerildi.

                                                  ***

6 Maddelik GÜNDEM şöyleydi:

 

1-TTKD' nin Doğa ve ÇEVRE konusunda bazı etkinliklere katkı sağlaması,

2-Derneğin yurtiçi ve yurtdışı bazı araştırma proje çalışmalarına iştirak etmesi,

3-Bilim ve Danışma Kurulu üyelerinden; proje, konferans, panel ve benzeri faaliyetler için öneriler alınması,

4-Görsel ve yazılı medyada; Dernek adı ile güncel ÇEVRE konularıyla ilgili bilimsel açıklamaların yapılması,

5-Bilim ve Danışma Kurulunun "TABİAT VE İNSAN" Dergisinin yayın katkısı,

6- Görüş ve öneriler.

                                                   ------ 0 -----

TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ (TTKD)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

KARAR TUTANAĞI

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD), Bilim ve Danışma Kurulu (BDK) 28 Mayıs 2022, saat: 11.00’da TTKD Genel Merkezi, Çankaya – Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantı BDK Başkanı Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK’ın açılış konuşması ve gündemi okuması ile başlamış, görüş ve önerilerin sunulması ile de sonlanmıştır.

GÜNDEM

1-TTKD’nin Doğa ve çevre konusunda bazı etkinliklere katkı sağlaması,

2-Derneğin yurtiçi ve yurtdışı bazı araştırma proje çalışmalarına iştirak etmesi,

3-Bilim kurulu üyelerinden proje, konferans, panel ve benzeri faaliyetler için öneriler alınması,

4-Görsel ve yazılı medyada dernek adı ile güncel çevre konularıyla ilgili bilimsel açıklamaların yapılması,

5- Bilim Kurulunun Tabiat ve İnsan Dergisine yayın katkısı,

6- Görüş ve öneriler.

Görüşülen gündem maddeleri ile ilgili alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.

KARARLAR

Gündem Maddesi - 1 BDK etkinliğini arttırmak ve TTKD’nin tanınırlığına katkı sağlamak amacı ile çevre, doğa ve doğa koruma konusunda önceden belirlenmiş ulusal ve uluslararası gün ve haftalardın (Örneğin: 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü) listesinin çıkarılması; bu listenin BDK üyeleri ile paylaşılarak üyelerin uzmanlık alanlarına göre listelerdeki günlerde toplantı, seminer, doğa gezisi, teknik gezi gibi etkinliklerin planlamasının yıllık olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Güncel doğa ve çevre olayları ile ilgili TTKD’nin temsilcileri ile konu uzmanı bilim insanlarının buluşması sağlanarak; ortaya çıkan olay ile ilgili TTKD’nin görüş oluşturması ve bunu kamuoyu ile paylaşması sağlanacaktır.

Gündem Maddesi – 2 BDK üyelerinden e-KAP gibi proje ve ihalelerin ilan edildiği kamuya açık platformlarda TTKD’nin çalışma alanı kapsamına giren proje önerilerinin TTKD yönetim kuruluna sunulabileceği kararlaştırılmıştır.

Prof. Dr. Hikmet ÜN’ün bu konu ile ilgili ön araştırma yapıp sonuçlarını BDK’ya sunması kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Nursel Akın’ın üyesi olduğu Türkiye Kadın Platformu ile TTKD’nin temasını sağlayarak ortak proje oluşturulabilmesi için gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırıldı.

Gazeteci Zeki Tarhan’ın üyesi olduğu Ispartalılar Eğitim, Kültür, Sağlık, Turizm Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı ile TTKD’nin temasını sağlayarak ortak proje oluşturulabilmesi için gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırıldı.

BDK ile TTKD yönetim kurulunun ortak bir toplantıda buluşarak gündem dahilinde oluşacak konuların görüşülmesi kararlaştırıldı.

Gündem Maddesi – 3 Gündemin 1. maddesinde kararlaştırılan takvime uygun önerilerin toplanması kararlaştırıldı. ÇED konusunda bir panel veya çalıştay düzenlenmesinin önerilmesi kararlaştırıldı.

Gündem Maddesi – 4 Gündemin 1. Maddesinde belirtildiği gibi “Güncel doğa ve çevre olayları ile ilgili TTKD’nin temsilcileri ile konu uzmanı bilim insanlarının buluşması sağlanarak; ortaya çıkan olay ile ilgili TTKD’nin görüş oluşturması ve bunun kamuoyu ile paylaşması sağlanacaktır. “ hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Gündem Maddesi – 5 Derginin elektronik ortamda yayınlanmaya devam etmesinin ve eğer mümkünse yılda iki sayıya indirilerek yayınlanmasının önerilmesi kararlaştırıldı. BDK üyelerinin Tabiat ve İnsan Dergisi’ne yayınları ile katkı sağlanmasını konusunda gerekli iletişimin arttırılması kararlaştırıldı.

Gündem Maddesi – 6 Alınan kararların TTKD yönetim kurulu ile paylaşılması ve uygulanması için destek talep edilmesi kararlaştırılmıştır. Katılımcıların iyi dilekleri ile toplantı sonlanmıştır.

TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ (TTKD)

BİLİM ve DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

KATILIMCI LİSTESİ

Tarih: 28 Mayıs 2022, Saat: 11.00

Yer: TTKD Genel Merkezi, Çankaya – Ankara

Sıra

İsim/Soyisim

Kurum

Katılım

1.       

Prof. Dr. Sadık ERİK

Hacettepe Üniversitesi, Emekli

Toplantı

2.       

Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK

Kırıkkale Üniversitesi, Emekli

Toplantı

3.       

Dr. Kalender ARIKAN

Hacettepe Üniversitesi

Toplantı

4.       

Prof. Dr. Hikmet ÜN

Aksaray Üniversitesi, Emekli

Toplantı

5.       

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN

Gazi Üniversitesi

Toplantı

6.       

Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU

OSTİM Teknik Üniversitesi

Çevrimiçi

7.       

Prof. Dr. Nursel AKSIN

Fırat Üniversitesi

Çevrimiçi

8.       

Prof. Dr. Banur BOYNUKARA

Namık Kemal Üniversitesi

Çevrimiçi

9.       

Zeki TARHAN

Emekli Bürokrat

Toplantı

10.   

Selami HORZUM

-

Toplantı

11.   

İrfan EKMEKÇİ

Çevre Bakanlığı

Toplantı

 

Bu Haberi PaylaşYorum Yap