TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

eğirdir haber,akın gazetesi,egirdir haberler,son dakika,TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Haberin Tarihi: 6.11.2019 09:12:56 - Okunma Sayısı:1845 defa okundu.

2018/38 TLMT.

T.C.

EĞİRDİR

İCRA DAİRESİ

2018/38 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

                Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

                1 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri : Isparta İl, Eğirdir İlçe, 278 Ada, 2 Parsel, AKDOĞAN Mahalle/Köy, KIZILALAN Mevkii, Eğirdir İlçesi, Akdoğan Köyü sınırları içerisinde bulunan, Kızılalan Mevkiindeki niza konusu edilmiş tamamı 4.729,62 m2 olan taşınmazın, Akdoğan köyünün güney batısında olduğu, doğusunda ve batısında özel mülk taşınmazların olduğu, etrafının çevrili olmadığı, Taşınmaz, Akdoğan Köyüne yaklaşık 2,5 km mesafede, Tepeli Köyüne yaklaşık 3-3,5 km mesafede, Eğirdir asfalt yoluna yaklaşık 3,5 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın içerisinde yaklaşık 8-10 yıllık 100 adet Elma ağacı vardır. Taşınmaz üzerindeki ağaçların bakımı yapılmamış, Taşınmaz, kuzey-güney yönünde, hafif eğimli bir arazi görünümünde olmasına rağmen, her türlü tarımsal alet ve ekipmanlarının kullanımına elverişlidir.

                Gerekli bakım ve tarımsal mekanizasyon işlemleri yapıldığı takdirde, tarımsal ürün yetiştiriciliğine elverişlidir. Uygun derinlikte toprak işleme derinliğinde olduğu da görsel olarak anlaşılmaktadır, kumlu-killi ve tınlı toprak yapısına sahiptir.

                Niza konusu edilmiş olan yaklaşık 4.729,62 m2’lik taşınmazın, arazinin hafif eğimli olması, mevcut konumu, toprak yapısı, içerisindeki meyve ağaçları, mevkisi, sulama durumu, ilçe merkezine mesafesi, mevcut yerinin köy merkezine mesafesi, ana yol ve tali yol durumları vb. değere etki edebilecek hususlar da dikkate alındığında bu taşınmazın 1 da (1000 m2) alanının olası piyasa değerinin 10.000 TL edebileceği kanaatiyle, 100 adet Elma ağacı (10 yıllık) rayiç değeri = 180 TL, bedelleri de hesaplandığında; 4.729,62 m2’lik tarımsal alanın ortalama ederi = 4.729,62 m2 x 10.000 TL/1.000 m2+18.000 TL (Ağaç Bedeli) = 65.296,20 TL'dir.

                Ana Taşınmaz Yüzölçümü                            : 4.729,62 m2

                İmar Durumu                                    : Yok

                Kıymeti                                                               : 65.296,20 TL (TAM HİSSE)

                KDV Oranı                                                          : %18 (ihale tarihi güncel kdv oranına göre hesaplanacaktır)

                Kaydındaki Şerhler                                         : Tapu Kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
  2. Satış Günü : 15/01/2020 günü 15:20 - 15:25 arası

                Satış Yeri                                                            : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası                                                                                           - Eğirdir/ISPARTA

                2 NO'LU TAŞINMAZIN

                Özellikleri : Isparta İl, Eğirdir İlçe, 189 Ada, 6 Parsel, TEPELİ Mahalle/Köy, Eğirdir İlçesi, Tepeli Köyü sınırları içerisinde bulunan, Kızılalan Mevkiindeki niza konusu edilmiş tamamı 2.681,32 m2 olan taşınmazın, Akdoğan Köyünün güneybatısında olduğu, etrafının çevrili olmadığı, kuzeyi ve güneybatısında özel mülk taşınmazların olduğu, doğusunda meyve bahçesi olduğu görülmüştür. Taşınmaz, Akdoğan Köyüne yaklaşık 2,5 km mesafede, Tepeli Köyüne yaklaşık 3-3,5 km mesafede, Eğirdir asfalt yoluna yaklaşık 3,5 km mesafededir. Taşınmaz üzerinde halen ürün olmayıp nadas tarladır. Taşınmazın toprak yapısı; kumlu, killi ve tınlı olup, tarımsal açıdan yeterli toprak işleme derinliğindedir.

                Hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliğine elverişlidir. Taşınmaz, kuzey-güney yönünde, hafif eğimli bir arazi görünümünde olmasına rağmen, her türlü tarımsal alet ve ekipmanlarının kullanımına elverişlidir. Uygun derinlikte toprak işleme derinliğindedir. Niza konusu edilmiş olan yaklaşık 2.681,32 m2’lik taşınmazın, arazinin hafif eğimli olması, mevcut konumu, toprak yapısı, mevkisi, sulama durumu, ilçe merkezine mesafesi, mevcut yerinin köy merkezine mesafesi, ana yol ve tali yol durumları vb. değere etki edebilecek hususlar da dikkate alındığında bu taşınmazın 1 da (1000 m2) alanının olası piyasa değerinin 10.000 TL olmakla; 2.681,32 m2’lik tarımsal alanın ortalama ederi = 2.681,32 m2 x 10.000 TL/1.000 m2 = 26.813,20 TL. dir.

                Ana Taşınmaz Yüzölçümü                            : 2.681,32 m2

                İmar Durumu                                    : Yok

                Kıymeti                                                               : 26.813,20 TL (TAM HİSSE)

                KDV Oranı                                                          : %18 (ihale tarihi güncel kdv oranına göre hesaplanacaktır)

                Kaydındaki Şerhler                                         :Tapu Kaydındaki gibidir. (Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin % 50 si üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin %70 'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı AMME alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümleri gereğince "ecrimisil tarh ve tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir "şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.)

  1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 15:35 - 15:40 arası
  2. Satış Günü : 15/01/2020 günü 15:35 - 15:40 arası

                Satış Yeri                                                            : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası  - Eğirdir/ISPARTA

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.

                Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanen tebligat yerine geçecektir.

                7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/38 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/10/2019

 

Duygu KARCI

İcra Müdür Yardımcısı

167388

V.İ.No: 923 (6 Kasım 2019)

 

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Bu Haberi PaylaşYorum Yap